CAM KẾT CỦA VIETSTAR ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

Công Ty Xuất Khẩu VietStar cam kết thực hiện, tìm nguồn cung ứng và thực hành sản xuất, trong đó nhấn mạnh quản lý rừng bền vững và hoàn toàn thân thiện với môi trường

Trang Chủ Sản Phẩm và Dịch Vụ
Gỗ

GỖ LÀ VẬT LIỆU BỀN VỮNG TUYỆT VỜI

So với các vật liệu tương tự, gỗ là vật liệu bền vững nhất do các thuộc tính tự nhiên của nó mang lại lợi ích cho toàn bộ chuỗi cung ứng.

  • Đối với hệ sinh thái, nó là một nguồn tài nguyên có thể tái tạo.
  • Đối với người tiêu dùng, nó lưu trữ Carbon và là chất cách điện tự nhiên trong nhà.
  • Đối với nhà sản xuất, đó là Tiết kiệm năng lượng.

Bảng năng lượng cần thiết để sản xuất 1 kg vật liệu

Bảng này cho thấy lượng năng lượng, được đo bằng MJ (Mega Joule / Mêgajun), cần thiết để sản xuất một kg thành phẩm. Năng lượng cần thiết để sản xuất 1 kg gỗ cứng sấy khô trong lò thấp hơn đáng kể so với năng lượng cần thiết để sản xuất nhựa hoặc nhôm tương đương

Bảng năng lượng vật liệu

NGUỒN GỖ

VietStar cam kết thực hiện, tìm nguồn cung ứng và sản xuất nhấn mạnh vào quản lý rừng bền vững và lớp phủ thân thiện với môi trường. Chúng tôi hợp tác với các đối tác Việt Nam, Hoa Kỳ và Nhật Bản tuân thủ luật pháp và khai thác gỗ hợp pháp.

Chúng tôi lấy nguồn từ các nhà cung cấp thuê những người đi rừng chuyên nghiệp quản lý đất rừng và thực hiện quản lý rừng bền vững. Được chứng nhận bởi các tổ chức có thẩm quyền, những chuyên gia này đóng vai trò không thể thiếu trong việc đảm bảo rừng gỗ của các nhà cung cấp đang tăng trưởng tổng thể lên gấp đôi so với lượng khai thác hàng năm. 

Các nhà cung cấp đối tác của chúng tôi là thành viên của nhiều tổ chức cam kết thực hiện các hoạt động lâm nghiệp bền vững.

Chứng nhận WWF
Chứng nhận PEFC
Chứng nhận FSC