CÔNG TY XUẤT KHẨU VIETSTAR TUYỂN DỤNG

Quản lý chất lượng
[Hà Nội] QUẢN LÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM (QC Manager)

Tuyển dụng Quản lý kiểm tra chất lượng sản phẩm (QC Manager) Cấp bậc: Quản lý Địa điểm làm việc: Hà Nội […]

Tuyển dụng kỹ thuật
[HCM] – NHÂN VIÊN KỸ THUẬT (CƠ / ĐIỆN) – Full Time

Tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật (Cơ/Điện) Cấp bậc: Nhân viên. Địa điểm làm việc: HCM […]

Tuyển quản lý dự án
[HCM] CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tuyển dụng Chuyên viên quản lý dự án Cấp bậc: Nhân viên. Địa điểm làm việc: HCM […]

Tuyển dụng trợ lý giám đốc nhà máy
[HCM] – TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY

Tuyển dụng Trợ lý Giám đốc nhà máy Cấp bậc: Nhân viên. Địa điểm làm việc: HCM […]